Monthly Archives: July 2012

Geleceği Oluştur

27-29 Temmuz tarihleri arasında, Sheraton Centre Toronto Hotel, Toronto, Ontario, Kanada’da “Dünya’nın geleceği 2012: Hayal et, tasarla, geliştir, aktar” sloganıyla biz fütüristlere heyecan veren bir konferans düzenleniyor. Bu konferansta dikkat çeken bir isimden söz etmek istiyorum. “Compose the Future” isimli internet sayfasının kurucusu olan Brian Merritt, gelecek teknolojilerinden bahsederek her geçen gün bilgilerin güncellemesinie aracı oluyor. Size “World Future Society”nin Brian Merritt ile gerçekleştirdiği röportajdan söz etmek istiyorum. Sosyal ağlar üzerinden açık kaynak inovasyonu gerçekleştirmeyi amaçlayanlardan biri olan Brian Merritt

Kazan ya da Kaybet !

Ahlak felsefesinin içerisinde öyle iki alt başlık var ki, onlar insanların kişilik özelliklerini ve kariyer eğilimlerini belirlemede önemli birer etkeni oluşturuyorlar. Bahsettiğim iki başlık şöyle: karakter etiği ve kişilik etiği. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce baskın olan karakter etiği genellikle bir başkasının zararını gözetmeden davranmayı ve bencillikten uzak durmayı içeriyordu. Ancak söz konusu savaştan sonra karakter etiği yerini kişilik etiğine bırakarak bencilliği kaptalist sistemin vazgeçilmez unsuru haline getirdi. Peki bencil olmak sosyal hayatta, iş yaşamında verimli sonuçlar doğurur mu? Stephen R.Covey’in

Managerial Economics

A manager has to make demand analysis, anticipate time value of money, detemine supply and demand levels, create a goal for his/her firm and understand the importance of profits, use his/her company’s products’ elsaticity tendencies before produce them in large quantities, maximize it’s profits and minimize production costs. A firm can be merge with another one because of profit maximization target and minimizing it’s cost. Experiences are also important factor for firms’ managers. Dividing it’s departments professionally and observing their

Bir yeni mesajınız var – Gön: Niccolo Machiavelli

İtalya’nın rönesans hareketlerinin en önemli figürlerinden biri olan Niccolo Machiavelli aynı zamanda bir devlet adamı, stratejist, düşünür ve şair olarak tarihe yön veren isimler arasında üst sıralarda yer almaktadır. İtalya’nın, Rusya’nın , Almanya’nın önde gelen isimlerinin faydalandığı Hükümdar isimli kitabın yazarı olan Machiavelli kitabında laikleşme yaklaşımını dönemin diktatörlerine ( özellikle Hitler’e ) aşılamıştır. Ayrıca İtalyan lider Kont Kavur’un Machiavelli prensiplerini takip ederek İtalya’yı birliğe kavuşturduğu ve işgalcileri topraklarından attığı gerçeği de tarih sayfalarında yer alan çarpıcı Machiavelli etkilerinin arasında yer