Günlük Sigara Kullanım Değerleri

Yukarıda yer alan tabloda ülkelerin yılda ortalama tükettikleri günlük sigara miktarı yer almaktadır. Birinci sırada bir Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan yer alırken ikinci sırada Rusya görülmektedir. İlk 15 ülkenin yer aldığı tablonun ilerleyen sıralarında Asya ve Afrika ülkeleri görülmektedir.

Sigara tüketiminin refah seviyesiyle ilişkisini göz önünde bulunduralım. Genel olarak gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde sıkça görülen yoğun sigara tüketimi eğilimi nasıl oluşmuştur? Tüketilen sigara miktarının ekonomiye olan etkisi ne gibi sonuçlar doğurmaktadır?

Gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla görülen uzun mesai saatleri, yoğun çalışma temposu kişinin motivasyonunu düşürmekte ve kişiyi kısa süreli, motive edici eylemler aramaya yöneltmektedir. Bu eylemler arasında uyuşturucu kullanımı gibi olumsuz durumlar bireyin performansını düşürmekte etkili olduğu için yaygın olarak “daha masum” gibi görülen sigara kullanımı tercih edilmektedir.

Kişilerin gelir düzeyleri her ne olursa olsun gerçekleştirdikleri sigara tüketimi, otonom tüketimlerinden ödün vermelerine ve buna ek olarak ilerleyen senelerde sağlık sektörüne büyük miktarda harcama yapmalarına sebep olmaktadır.

Sigara kullanım oranlarına bakıldığında günlük tüketimin 8 gibi rakamlara ulaşması kişilerin otonom tüketimlerinden çok sağlıksız aktivitelere harcama yaptıklarını göstermektedir. Bu durumun sonucu olarak sağlık sektöründe nitelikli elemanlara duyulan ihtiyaç artarken, sağlıklı ve çalışan bireylerin varlığı her geçen gün azalmaktadır.

Sigara tüketme eğilimiyle eğitim düzeyi arasında da bir bağlantı yer almaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça bilinçlenen toplumlar, genel kanı olarak “sigara içmenin zararlı olduğu” sonucunu benimsemektedirler. Sigara tüketim oranları sağlıklı toplum izlenimi vermekten de öte artık refah düzeyi yüksek ve gelişmiş toplum olmanın da bir ölçütü sayılabilmektedir.