Reklamlar: Tipp-ex

Her alanda yenilik!

T羹keticinin ilgisini 癟ekebilmek!

S羹reklilik, s羹rd羹r羹lebilirlik!

Bu 羹癟 c羹mle her 羹reticinin varolu amac覺, ulamaya 癟al覺t覺覺 hedef ve bir baar覺 hikayesi konusu! Her ge癟en g羹n piyasaya birbirine benzer 羹r羹nler farkl覺 markalar ve etiketlerle s羹r羹l羹yor. S繹z konusu 羹r羹nler aras覺nda se癟im yapmak t羹keticinin fiyat filtresini 癟al覺t覺rmas覺na neden oluyor. D羹羹k fiyata sahip 羹r羹nler rekabette galip gelirken, dierlerinden pek de fark覺 olmayan markalar ( eer marka deerleri yoksa ) yaln覺zca raflarda yer kapl覺yorlar.

Basit bir 羹r羹n d羹羹nelim.

rnein t羹kenmez kalemle yaz覺 yzaraken yapt覺覺n覺z hatay覺 d羹zeltmek i癟in kullanman覺z gereken bir s覺v覺y覺 ele alal覺m. K覺rtasiyeye gittiinizde s繹z konusu ihtiyac覺n覺z覺 kar覺lamak i癟in en d羹羹k fiyata sahip olan s覺v覺dan sat覺n al覺p iinizi halletmeye 癟al覺abilirsiniz. Ancak markalar bu alanda devreye girerek beni se癟! diye hayk覺r覺yorlar.

Tipp-ex k覺rtasiye piyasas覺nda fark yarat覺yor ve olduk癟a ilgi 癟ekici bir reklamla t羹keticilere ula覺yor. Bence fark yaratmak, yenilik癟i olmak ve pazarlama konusunda dierlerinden 羹st羹n olmak bu reklamla tan覺mlanabiliyor.