Bir yeni mesaj覺n覺z var – G繹n: Niccolo Machiavelli

襤talya’n覺n r繹nesans hareketlerinin en 繹nemli fig羹rlerinden biri olan Niccolo Machiavelli ayn覺 zamanda bir devlet adam覺, stratejist, d羹羹n羹r ve air olarak tarihe y繹n veren isimler aras覺nda 羹st s覺ralarda yer almaktad覺r. 襤talyan覺n, Rusyan覺n , Almanyan覺n 繹nde gelen isimlerinin faydaland覺覺 H羹k羹mdar isimli kitab覺n yazar覺 olan Machiavelli kitab覺nda laikleme yakla覺m覺n覺 d繹nemin diktat繹rlerine ( 繹zellikle Hitlere ) a覺lam覺t覺r. Ayr覺ca 襤talyan lider Kont Kavurun Machiavelli prensiplerini takip ederek 襤talyay覺 birlie kavuturduu ve igalcileri topraklar覺ndan att覺覺 ger癟ei de tarih sayfalar覺nda yer alan 癟arp覺c覺 Machiavelli etkilerinin aras覺nda yer almaktad覺r.

Onun prensiplerini hayat覺n覺za uygulamak i癟in bir diktat繹r ya da devlet bakan覺 olman覺za gerek var m覺d覺r? G羹nl羹k hayatta kaps羹lletirilerek insanlara sunulan ve y繹neltilenlerin eksiksiz bi癟imde yap覺ld覺覺 takdirde hayat覺n daha deiik olaca覺n覺 s繹yleyen kalemlerden 癟覺kan prensiplere benzer olarak atabileceiniz ad覺mlar var.

Bu ad覺mlar aras覺nda birisi var ki, 癟ocukluktan yetikinlie, yetikinlikten ihtiyarl覺a her d繹nemde uygulanabilir olmas覺 y繹n羹nden dikkat 癟ekiyor. Machiavelli prensipleri i癟erisinde bana gore 癟arp覺c覺, 癟ounlua gore zaten bilinen ama d羹nya 癟ap覺nda pek az kii taraf覺ndan uygulanan bir madde yer al覺yor. Kim bilir Hitler ya da 襤talyan lider Kont Kavurbahsedeceim prensibi zihinlerini kaz覺yarak ne gibi baar覺lara imza atm覺lard覺r.. Zalimce ya da insanl覺k ad覺na.

Machiavelli diyor ki : Size zararl覺 olan, kendinize ait olanlar覺 vermenizdir. Bu t羹rl羹 c繹mertlik kadar insan覺n kendi kendini y覺kan baka bir 繹zellik daha bulunamaz. Kendi kesenizden c繹mertlik yapt覺k癟a bunun i癟in size imkan veren eyleri kaybedersiniz, yoksul ve sefil olursunuz; yoksulluktan kurtulmak isteyince de tamatkar olursunuz ve herkes sizden nefret eder

Lider olacak kiinin bulunduu vaatler midir 癟ekici olan yoksa elinde olanlar m覺? Veridiniz s繹zler midir size olan g羹veni artt覺ran yoksa s繹z羹 verdikten sonra ger癟ekletirdiiniz eylemin sonu癟lar覺 m覺? Potansiyelinizi bilerek girimlerde bulunmak m覺d覺r size hedefinize ulat覺ran yoksa ansa ger癟ekletirdiiniz hareketler midir, rastgele verdiiniz kararlar m覺d覺r size bu g羹n bulunduunuz konuma getiren?

Machiavelli k覺sa s繹ylemi ama c羹mlesinin alt覺nda derin bir kuyu b覺rakm覺 d羹羹ncelerle saatlerce doldurulmas覺 gereken.

Ama kumla doldurmay覺n o 癟ukuru toprakla doldurun..

D羹羹nmek i癟in f覺rsatt覺r bu prensip bizlere, yenilikler i癟in harcanacak zamand覺r bu c羹mleler..