Kazan ya da Kaybet !

Ahlak felsefesinin içerisinde öyle iki alt başlık var ki, onlar insanların kişilik özelliklerini ve kariyer eğilimlerini belirlemede önemli birer etkeni oluşturuyorlar. Bahsettiğim iki başlık şöyle: karakter etiği ve kişilik etiği. Birinci Dünya Savaşı’ndan önce baskın olan karakter etiği genellikle bir başkasının zararını gözetmeden davranmayı ve bencillikten uzak durmayı içeriyordu. Ancak söz konusu savaştan sonra karakter etiği yerini kişilik etiğine bırakarak bencilliği kaptalist sistemin vazgeçilmez unsuru haline getirdi.

Peki bencil olmak sosyal hayatta, iş yaşamında verimli sonuçlar doğurur mu? Stephen R.Covey’in “Etkili insanların 7 alışkanlığı” isimli kitabında sözünü ettiği bir kosept var. Bu konsepte göre bizler:

“Kazan-Kaybet, Kaybet-Kaybet, Kazan-Kazan, Kazan” düşüncesine göre yaşıyoruz.

Başlıklarına göre yaşıyoruz ve bence bu kavramların varlığı tamamen kişilik etiği ile karakter etiğinin kesişiminden dolayı ortaya çıkıyor.

Peki nedir kazan-kazan? Bu kavramların açıklaması oldukça basit. Eğer siz kazandıysanız karşınızdaki de kazanmış olmalı. Ben bunu üretim sektörüyle özdeşletiriyorum biraz. Çeşitli firmaların doğa dostu olduklarını belirten ve bu durumu destekleyen çeşitli çalışmaları var. Örneğin sürdürülebilirlik çalışmaları bence tamamen doğa dostu bir çalışma olmakla birlikte hem üreticinin müşteri kazanmasını hem de doğayı koruyarak çevresel farkındalığın kazanılmasını sağlıyor.

Peki nedir kaybet-kazan? Konseptler içerisinde en hşuma gitmeyen ancak yaygınolarak görülen ikilidir kaybet-kazan. Rekabetçi piyasalarda düşük fiyatı veren firma müşteri kazanırken, fiyatını düşürmeyen rakipler alıcısını kaybeder.

Bu durum iş yaşamında çok da acımasız karşılanmamalıdır ancak bireyler arası günlük ilişkilerde “ben kazanayım ama sen de kaybet ki zaferimin tadına varayım” düşüncesi zehirlidir.

İletişimi verimsiz, insanı da kırıcı kılar.