Euro B繹lgesini Kurtar覺n!

San覺r覺m 2010-2012 y覺llar覺 aras覺nda iktisat alan覺yla ilgilenmeye balayan biri i癟in, g羹ndemdeki haberler ders kitaplar覺ndan daha fazla yarar sal覺yor. Euro b繹lgesinde yaanan karma覺k kriz ortam覺n覺 癟繹zmeye y繹nelik at覺lan ad覺mlar, g繹r羹羹len kurtarma paketleri, belirlenen stratejiler ekonomi alan覺nda pratik yapmak i癟in bulunmaz f覺rsat!

Eyl羹l 2012 sonu ile Ekim 2012 ortas覺nda Euro B繹lgesinde meydana gelen ilgin癟 olaylardan s繹z etmek istiyorum. Avrupa Birliinin devleri, AB iktisadi istikrar覺n覺 derinden sarsan bata Yunanistan, 襤spanya , 襤talya gibi 羹lkeleri bor癟 bata覺ndan kurtarmak i癟in 500 milyar euro seviyesinde kredi salamay覺 planl覺yorlar.

Almanya, 襤ngiltere ve Fransan覺n 繹nderliinde g繹r羹羹len kurtarma paketi’ni finanse etmek i癟in Fransan覺n belirlemi olduu vergilendirme stratejisi de olduk癟a ilgi 癟ekici g繹z羹k羹yor. Fransa Babakan覺 Jean-Marc Ayrault, ge癟mite Osmanl覺 襤mparatorluunda uygulanan farkl覺 vergilendirme sistemine benzeyen bir vergi politikas覺n覺 uygulamaya koyacaklar覺n覺 belirtti. Osmanl覺 襤mparatorluunda eri ve rfi ana bal覺klar覺yla belirlenen, zekat, hara癟 , 繹羹r, cizye, avar覺z, tekalif-i sakka gibi alt bal覺klara ayr覺lan deiik vergilendirme sistemlerinden haberdar覺z. Fransan覺n belirledii yeni vergilendirme sistemi Osmanl覺da g繹r羹len uzun soluklu bir politika olmamakla birlikte o denli kapsaml覺 da olmayacak gibi g繹r羹n羹yor.

S繹z ettiim kurtarma paketini finanse etmek i癟in yeni politikalar gelitiren Fransa y覺lda 1 milyon eurodan fazla kazanan vatandalar覺na gelirlerinin %75inin vergilendirmeye karar verdi. S繹z konusu karar覺n Fransadaki etkinlerini belirtmek i癟in Fransadaki y羹ksek gelirli vatandalar覺n avukatl覺覺n覺 yapan Fran癟ois Tripetten s繹z etmek istiyorum. nl羹 ve alan覺nda baar覺l覺 avukat, m羹vekillerinin Fransada al覺nan %75lik vergilendirme karar覺ndan sonra 羹lkeyi terk etme karar覺 ald覺klar覺n覺 belirtiyor. D羹nyaca 羹nl羹 Frans覺z irket LVMH Mo禱t Hennessy 羹rettii l羹ks 羹r羹nlerle modan覺n kalbinin att覺覺 say覺l覺 羹lkelerden biri olan Fransan覺n prestij kayna覺. Louis Vuittonun da bu l羹ks irketler grubunda yer ald覺覺n覺 belirtmek istiyorum. Son zamanlarda medyada Louis Vuittonun Frans覺z vatandal覺覺n覺 b覺rak覺p Bel癟ikaya gidecei g羹ndemde. Louis Vuittonun bu karar覺 almas覺n覺n nedeni olarak, Fran癟ois Hollande h羹k羹metinin yeni vergilendirme sisteminin sebep olduu konuuluyor. ( Euronext borsas覺nda MC ad覺yla yer alan LVMH Moet Hennessy irketler grubunun prestij kaynaklar覺n覺n ba覺nda Louis Vuitton geliyor. Bel癟ikaya yapm覺 olduu yat覺r覺mlardan dolay覺 Bay Vuitton art覺k Fransa d覺覺ndaki bir 羹lkede markas覺n覺n keyfini 癟覺karmak istiyor.)

Kurtarma paketi ile ilgili at覺lan ad覺mlarda vergilendirme sistemi nedeniyle eletirilen Fransan覺n yan覺nda madur duruma d羹ecek devletlerden biri olan Almanya, bu paketin %27sini finanse edecek. Krizde olan Yunanistan, 襤talya, Portekiz, 襤spanya gibi 羹lkelerin her birinin ekonomik durumundaki olumsuzluklar farkl覺 sebeplerden kaynaklan覺yor. Her birinin mali sorunu ayn覺ym覺 gibi tek bir kurtarma paketi 繹ne s羹rmek sorunlar覺n 癟繹z羹m羹 olacak m覺 belirsiz. Farkl覺 vergilendirme sistemiyle ekonomiyi kalk覺nd覺rmaya 癟al覺an devletler ve imparatorluklar baka mali sorunlardan dolay覺 imdi tarihe kar覺t覺lar.. Tarihin tekerr羹rden ibaret olduunu belirten kiiler, bakal覺m Euro b繹lgesi i癟in nas覺l bir deerlendirme yapacaklar?