Amerikal覺lar覺n Harcamalar覺

Ayr覺 bir d羹nya oras覺 dediimiz bir 羹lkedir Amerika. Her yenilik orda test edilir, halk taraf覺ndan onaylan覺r, kullan覺l覺r, gelitirilir ve hemen eskir, bir 羹st modeline merhaba denir ve d繹ng羹 bu ekilde s羹rer gider. Bu s羹recin sonunda biz geri kalm覺lar o 羹r羹nlerle tan覺覺r覺z ve 癟oktan eskiyen, yenisi 癟覺kan/癟覺kmak 羹zere olan 羹r羹nle babaa kal覺r覺z. Bu denli h覺zl覺 t羹keten Amerikal覺lar acaba b羹t癟elerinin hangi k覺sm覺n覺 ne gibi harcamalar i癟in kullan覺yorlar diye merak ediyorum. Akl覺ma en bata 繹yle imanlar ki muhtemelen inan覺lmaz bir yemek t羹ketimi vard覺r diye d羹羹n羹yorum. Ancak konuyl a ilgili yapt覺覺m k覺sa bir arat覺rma sonras覺nda anl覺yorum ki asl覺nda b羹t癟elerinin 癟ok k羹癟羹k bi rk覺sm覺n覺 beslenme masraflar覺 i癟in kullan覺yorlarm覺 bu insanlar.

Gelir d羹zeyi a癟覺s覺ndan s覺radan say覺labilecek bir Amerikal覺n覺n b羹t癟esini en 癟ok iki tip harcama sars覺yor: Konut edinme & Sal覺k !

San覺r覺m sal覺k konusunda yapt覺klar覺 harcamalar覺n o denli fazla olmas覺na a覺rmad覺n覺z 癟羹nk羹 bu t羹ketim toplumunda konsantre yiyecekler obeziteyi adeta ka癟覺n覺lmaz son olarak g繹sterirken, bu hastal覺ktan ancak ve ancak m羹kemmel bir tedavi s羹reciyle kurtulabiliyorsunuz. Yani sal覺k harcamalar覺n覺n bu denli y羹ksek olmas覺, Amerikal覺lar覺n sal覺ks覺z ve bolca beslenmelerinin bir 羹r羹n羹.

Amerika b羹y羹k bir 羹lke, hemde 癟ok b羹y羹k bir 羹lke. Londra, Paris gibi metropollerde gelien toplu ta覺ma Amerikada ayn覺 m羹kemmeliyette deil ne yaz覺k ki. Bu nedenle orada insanlar, hani derler ya araban yoksa yand覺n, 繹zel ara癟lar覺 olmadan bolca seyahat edemiyorlar. Hani kimisi der ya, markete bile gidemiyoruz diye, ite o denli vazge癟ilmez bir unsur hususi ara癟lar. Durum b繹yle olunca neden b羹t癟elerinin en b羹y羹k k覺sm覺n覺 sal覺k ve konut harcamalar覺 kapsarken, ta覺tlara harcanan masraflar g繹z ard覺 ediliyor diyebilirsiniz. Ancak unutmamak gerekir ki, petrol madenine sahip 羹lkelerdeki Amerika hakimiyeti sebebiyle, ta覺tlara yak覺t salamak asl覺nda hi癟 de b羹y羹k bir harcama gerektirmiyor orada.. Yak覺tlar ucuz, ta覺tlar i癟in yap覺lan harcamalar da o denli az..

Konut sekt繹r羹ne gelince.. New York gibi bir ehirde yaamak istiyorsan覺z ger癟ekten devasa bir birikiminizin yada istikrar覺 bir b羹t癟enizin olmas覺 gerekiyor.Avrupa Birlii 羹lkelerinde de olduu gibi , Amerikada da eer ev sahibi olmak istiyorsan覺z, yaam覺n覺z覺n b羹y羹k bir b繹l羹m羹nde elde edeceiniz kazanc覺 bir bankan覺n kasas覺na doldurmak zorundas覺n覺z.

San覺r覺m Amerika g羹zellikleriyle g繹z boyad覺覺 kadar, harcamaya dayal覺 yaam ekliyle de vatandalar覺n覺n b羹y羹k bir b繹l羹m羹n羹n gelirine de el koymaktan 癟ekinmiyor…