«

»

Oct 16

Y羹ksek Getirili irketler


Yat覺r覺m yapmak, bir irket sahibinin irketinin deerini art覺rmak i癟in yapabilecei en basit ekonomik etkinlik olsa gerek. irket sahibi olmayanlar bile bu aktiviteyle mevcut gelirlerini ikiye katlayabilir, finansal okur-yazarl覺覺n覺 gelitirebilir, hedefledii yaam standartlar覺na bilin癟li yat覺r覺m ara癟lar覺yla sahip olabilir. Mademki yat覺r覺m yapmak i癟in y羹ksek gelir d羹zeyine, irket sahibi olmaya gerek yok 繹yleyse ortalama bir gelire sahip kimseler hangi irketlerin hisselerine yat覺r覺m yaparak kazan癟 salayabilirler?

Y羹ksek gelir d羹zeyine sahip kimselerin se癟tii ilk be irket servetlerine servet katarken, s覺radan bir gelir d羹zeyine sahip kimseler de bu irketlerin hisselerine sahip olabilirler.

襤lk be irketin ba覺nda tahmin edebileceiniz gibi son y覺llarda 羹r羹nleri hayranl覺kla ve ilgiyle kullan覺lan Apple isimli irket var. Steve Jobsun vefat覺ndan sonra piyasaya s羹r羹len 襤phone 5 ile bilrilikte irketin hisseleri h覺zla deer kazanmaya devam ediyor. 襤kinci s覺rada, internette bir kelimeyi aramak anlam覺na gelen, Cambridge s繹zl羹羹ne kadar girebilen Google var. Google覺n izlemi olduu stratejiler 繹ylesine g羹癟l羹 ki rakipleri bug羹n, onun ulam覺 olduu seviyeye yetimek i癟in 癟aba bile sarfedemez duruma geldiler..

襤lk bete 羹癟羹nc羹 s覺rada yer alan irket Microsoft. Yaz覺l覺m sekt繹r羹nde emin ad覺mlarla ilerleyen irketin baar覺s覺z olmas覺 zaten beklenemezdi. irketin hisseleri istikrarl覺 bir ekilde deerini koruyorken rakiplerine zirveyi teslim etmek istemeyen irket her ge癟en g羹n innovasyonlar yapmaya 癟al覺覺yor.

ABDde yaanan hareketli se癟im s羹reci adaylardan Barack Obama ile Cumhuriyet癟i Parti bakan aday覺 Mitt Romneyin 癟ekimesi News Corporation覺n hisselerinin deer kazanmas覺na sebep oldu. Bakan adaylar覺n覺n se癟im s羹resince reklama 繹nem vermesi irketin bir sure daha y羹ksek gelirli kimselerin vazge癟ilmez hisselerinden biri olacakm覺 gibi g繹r羹n羹yor.
襤lk bein sonunda yer alan irket ise QualComm.. QualComm cihaz ve hizmetleri kiiselletirerek, daha ekonomik olarak t羹keticilere ulat覺rmay覺 ama癟layan, olduk癟a y羹ksek firma deerine sahip olan bir irket.