Kredi Derecelendirme Kurumları

Kredi notu nedir?

Kredi notunu düzenli gelire sahip olan bilinçli tüketicinin, yatırımcının istikrarlı ödeme kabiliyetinin değeri olarak nitelendiriyorum.

Ekonomi jargonunda bu kavram şöyle açıklanıyor: bankaların net gelirinize, eğer varsa geçmişteki kredi ödeme durumunuza bakarak 400 ile 900 arasında değerlendirilen puanlama kredi notunuzu temsil eder.
Ülkelerin ve bireylerin kredi notları vardır.

Ekonomi haberlerinin yayımlandığı sayfalarda eğer bir ülkenin kredi notu düştüyse bu bir felaket gibi yansıtılırken, kişi bazlı kredi notlarının düşüşü kitlelerle sınırlandırıldığında yayımlanmaya değer nitelikte bulunur.

Bireysel olarak bankadan kredi çekmek istediğinizde bankacı sizin kredi ödeme geçmişinize göre değerlendirir. Kredilerinizi zamanında ödemişseniz talep ettiğiniz miktarı elde etmeniz konusunda sorun yaşamazsınız. Bu sizin kapitalist dünyada iyi bir öğrenci olduğunuzu, notlarınızın yüksek para akışınızın belirlenen tarihler çerçevesinde sorunsuz ilerlediğiniz yansıtır. Ancak ödemeleriniz aksaklıklara uğruyorsa, bir bankadan çekmiş olduğunuz krediyi ödemek için diğer bankadan kredi çekip kısır bir döngüye giriyorsanız, derslerinden başarısız olmuş karnesini saklaması gereken öğrencilerden olmuşsunuz demektir. Kredi notunuz yerle bir olmuştur..

Kredi notunu kimler neye göre verir?

Ülkelerin kredi notları ise Uluslararası Para Fonu, Merkez Bankası gibi kurumlardan alınan borçların zamanında ve belirlenen miktarda geri ödenmesine bağlı olarak harf notu bazında derecelendiriliyor. Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, A.M. Best, Baycorp Advantage, Egan-Jones, Muros, Levin&Goldstein gibi kredi derecelendirme kurumlarının ülkeleri harf notu bazındadeğerlendirmesi, gelişmişlik düzeyi, yatırım yapılabilir ülke olma potansiyeli gibi konularda kişi ve kurumlara fikir verirken iktisadi istikrarlılığın da aynası oluyor.


Kredi notunun arttırılırmasının etkileri nelerdir?

Kredi derecelendirilmesi harf bazında ülkelerin yatırım yapılabilir, riskli, spekülatif olma durumlarıyla ilgili fikir veriyor.

Örneğin:

AAA harf notuna sahip bir ülke %100 güvenilirken, AA+ harf notuna sahip bir ülke güvenilir olarak değerlendiriliyor.
B+: spekülatif iken CCC+: risk göstergesi oluyor.


Kredi notu artırılan ülkeler yatırımcıların ilgisini çekerken uluslararası çalışan şirketlerin üretim, tüketim sahası haline gelebiliyor. Gerçekleşen tüketim ülke nüfusuna daha fazla harcama yaptırıken, globalleşmenin etkilerinden biri olan birden fazla ürüne erişebilme olanağı da sağlıyor.

Bireysel kredi notları ile ülkelerin kredi notları arasında doğru orantı olduğunu düşünüyorum. Ülke nüfusunun büyük bir bölümü kredi ihtiyacı duyduğunda bankadan aldığı borçları ne kadar istikrarlı ödeyebiliyorsa ülkelerin de kredi çekme ihtiyacı ve bunu geri ödeyebilme kabiliyeti o kadar istikrarlı olabiliyor..