İnsani Gelişmişlik İndeksi

İnsani gelişmişlik indeksine bakarak devletlerin sağlık hizmetlerini, eğitim politikalarını ve o bölgedeki ortalama yaşam süresini incelenebiliyor. Bu alanda çalışmalar yapan uluslararası insani gelişmişlik indeksi düzenleyicileri, Türkiye’nin HDI(human development index-insani gelişmişlik indeksi)’si 0,699 olarak belirleyerek, 187 ülke arasında 92.sırada Türkiye’nin yer aldığını saptamışlardır.

Ülke için bu indeks 1980 yılında 0,463 olarak belirlenmişken, geçtiğimiz 20 senede yükselişe geçmiş ve Türkiye Dünya ortalamasının üzerinde seyreden bir sayısal veriye ulaşmıştır (0,699). Ortalama yaşam süresi 72 iken, eğitim-öğretime ayrılan insan ömrü 6.9 sene olarak belirlenmiştir.

Söz konusu indeksi değerlendirirken bazı sorunlar yaşanabilir. Örneğin eğitim seviyesi konusunda çıkarımlar yapan HDI düzenleyicileri, Çin’in eğitim seviyesini oldukça yüksek seviyede göstermişlerdir.

Ancak Çin’de vatandaşların “eğitimli” statüsüne sahip olması için aranan kriter yalnızca “ismini yazabilmekken” Türkiye’de eğitimli sayılmanız için 8 yıl okumanız zorunlu hale getirilmiş durumda. Yani bu indeks kesin sınırlarla çizilmeyen kriterlere sahip olduğundan, ülkeleri yalnızca bu indekse bakarak değerlendirmek, söz konusu bölgeyle alakalı tam bilgiye ulaşmanızı sağlayamayacaktır.