İşsizlik

İşsizliğin nedenlerini anlayabilmemiz için öncelikle bireylerin zamanlarını nasıl kullandıklarını saptamamız gerekmektedir. Makroekonomideki modellerde , zaman kullanımı iki başlık altında incelenmiştir.
Bunlar:
1.Boş vakitler

2.Piyasa işleri

Amerika’da “Bureau of Labour Statistics” http://www.bls.gov/ kurumunun saptadığı verilere gore , ne geçirilen boş zamanlar ne de piyasadaki iş süreci işsizliğin ölçüm kriterleri olabiliyor. İşsizliği ayrı bir yere koyan iki adet özellik vardır. İlk olarak işsizlik , iş aramayı gerektirir ve bu maliyetli bir süreçtir. İşsiz bireyin gerçekleştirdiği iş arayışı , masrafları da beraberinde getirir ve işsiz kişi de daha sonra daha iyi bir ekonomik düzene sahip olacağına inanarak masraf yapmaktan çekinmez. İkinci bir nokta ise , işsizler iş sahibi kişilere gore daha yoksul bir durumdadırlar.

İşsizlik zahmetli ve sancılı bir süreçtir ama ekonomide de var olması gereken bir durumdur. Aslında işsizliğe son vermek , devlet politikalarında hasara yol açacak bir eylemdir.

İşsizlik oranınınn saptanması konusunda iki modelden yararlanabiliriz (
there are two models: 1. The search model 2. The efficiency model ).Bu modellerden ilki “Araştırma modeli” , bir diğeri de “Verimlilik modeli”dir. İş araştırma modelinde, iş arayan kişiler iş buldukları takdirde , iş teklifini kabul ederler. Ama kabul etmeleri ancak verilecek maaş , iş teklifini geri çevirdikleri durumdaki refah düzeylerini aşıyorsa.

Bu modeled işsizlik oranını ve işsizleri vergilendirmenin , devlet müdahelelerinin işsizlik oranını ve işsizleri nasıl etkilediğini görebiliriz. Göz önünde bulunduracağımız ikinci model “Etkin üvret modeli”dir. İşçilerin çalışma performanslarının, aldıkları maasş miktarına bağlı olduğu düşüncesi bu modeled hakimdir.

Bu durum yansıtıyor ki , denge durumunda da firmanlar çalışanlarında daha fazla verim alabilmekte.Reelücretler sabitleyici ve işszilikte denge oluşmasına yol açılıyor. Böylece bu model Keynes’in fikirleriyle ilişkili oluyor(New Keynesian Sticky Price Model).

İşsizlik Oranındaki Belirleyiciler:
1.Toplam Ekonomik Etkinlik
2.Demografi
3.Devlet Müdaheleleri
4.Sektörel Öteleme