Dünya Devleri ve Ekonomi


Küresel ekonomi yoksul ülkelerin eline düştü. Avrupa ülkeleri ve ABD kötü durumda olan politik durumlarıyla ve gittikçe kötüye giden ekonomileriyle mücadele etmeye çalışıyor.
Yüksek borçlar ve olumlu bir gelişmeye sebep olmayan ekonomik büyüme Dünya devi olarak nitelendirilen ülkelerin bu gün çok zor durumda kalmalarına sebebiyet veriyor.

 
Zengin ülke olarak nitelendirilen topraklarla düşük gelire sahip fakir ülkeler arasında bu gün gelir aralığı gittikçe daralıyor. Bu olumsuz durum, benim aklıma şu soruyu getiriyor. Artık paranın değersizleşmesi,önem kaybetmesi oldukça düşük bir ihtimal hatta komik bir varsayım.

 

Dünya’nın dengesi ekonomik güçle şekillendiğine göre , günümüzde yaşanan ve piyasaları alt üst eden olumsuz durumlar gelecekte ekonomi açısından nasıl bir tabloyu şekillendirecek? Bu konuda uzun çalışmalar,analizler yapılması gerekiyor ancak bir kaç satırla kendi görüşlerimi belirtmek istiyorum.
Türkiye Avrupa Birliği’nin bir parçası olabilmek için yıllardır sosyal,ekonomik ve siyasi politikalarında değişiklikler yapıyor.Hatta kimi zaman kendine has olan özelliklerden AB’ye üye ülkelerden olabilmek için taviz vereceği düşüncesi vatandaşlarının zihinlerinde soru işaretlerinin oluşmasına bile neden olabiliyor.
Avrupa Birliği’yle ilgili kısa bir bilgi verip ardından ekonomisiyle ilgili olarak değerlendirme yapmak istiyorum.

Avusturya,Belçika,Bulgaristan,Kıbrıs,Çek Cumhuriyet, ,Danimarka,Estonya,Finlandiya,Fransa,Almanya,Yunanistan,Macaristan,İrlanda,İtalya,Letonya,Litvanya,Lüksemburg,Malta,Hollanda,Polonya,Portekiz,Romanya,Slovakya,Slovenya,İspanya,İsveç,Birleşik Krallık Avrupa Briliği’ni oluşturan ülkeler arasında yer almaktalar.

Avrupa Birliği’ni oluşturan ülkeler arasında ekonomik bir birliktelik,ortaklık söz konusu.Danimarka ve Birleşik Krallık dışında bütün AB üyesi olan ülkelerde kullanılan para birimi de Euro.Danimarka , Danimarka Kronu’nu(DKK), Birleşik Krallık ise Pound’u (£) para birimi olarak kullanmakta.Tek bir ekonomi olarak düşünülürse, AB gayri safi yurtiçi hasılasıyla dünya toplamının %31’lik bölümünü oluşturuyor.Bu Avrupa Biriği’nin dünyanın nominal gayri safi yurtiçi hasıla sırasında birinci , GYSİH bazlı satın alım gücü sırası içinde de ikinci büyük ticaret bloku olmasına neden oluyor. Ancak bu günlerde bilindiği gibi Yunanistan’ın yüksek miktardaki borcu nedeniyle AB sıkıntılı günelr yaşamakta.İspanya,İtalya gibi ülkelerde de ekonomi açısından sorunlar baş göstermeye başladı.Hatta İngiltere’de çıkan karışıklıklar Avrupa’nın finans merkezini bünyesinde barındıran bu ülkeye de oldukça büyük zararlar veriyor. Bir diğer Dünya devi de ABD. Amerika’nın GSYİH 14,657,800 olarak belirtiliyor. Amerika konusunda ekonomik açıdan ne olabileceğini tam olarak ön göremiyorum ancak Avrupa konusunda yorum yapacağım.Amerika konusunda yorum yapamamama neden olan etken de sömürgeler. Avrupa ülkelerinin de sömürgeleri olduğu doğru ancak Amerika’nın sörmürge kullanma politikası şapka çıkartılacak cinsten olduğundan yorum yapmak güç benim için.
Avrupa Birliği’ne grime çabalarımızın artık çok da önemsenmediğini düşünüyorum ve uygulanan politikalar da bunu yansıtıyor.Orta Doğu’nun sömürgeleşmeye karşı direnç göstermesi de zaten AB’nin etki alanının daraldığının sinyallerini veren bir gelişme.Avrupa ülkeleri eski ekonomik refah düzeylerini yakalamak için çaba sarfedeceklerdir elbette. Ancak bu durum sömürgeleşmeyle sağlanmaya çalışacaksa , soğuk ve hatta sıcak savaşlar yaşanabilir. Orta Doğu ülkelerinin ekonomilerini birleştirmesi gibi bir varsayım olduğunu düşünürsek eğer bu durumda AB ülkeleri belki standartlarını Orta Doğu ülkelerine uydurmaya çalışabilirler.Bu varsayım gülünç olmakla birlikte ekonomideki dengelerin değişeceği gerçeğini reddetmemize neden olamaz.

 

Teknolojide meydan agelecek gelişmelerin ABD ve Avrupa temelli olacağı gerçeği eğer olmasaydı Batı’yı ve Amerika’yı oldukça karanlık bir gelecek beklediğini söyleyebilirdik sanırım. Ancak onları ayakta tutabilecek iki büyük etken ortadan kalktığında dengelerin değişeceği tartışılmaz bir gerçek olacaktır. Teknoloji ve sömürgeler Dünya devlerini ayakta tutan iki temel taşı oluşturmaktadırlar.