Heckscher-Ohlin ve Leontief

Her ülke elinde en fazla olanı ihraç etmeli az olanı da ithal etmeli. heckscher-ohlin theory
Heckscher-Ohlin teorisine göre durum bundan ibarettir. Elinizde sermaye bolsa sermaye temelli ihracat yaparsınız. Ama eğer elinizde işçi bolluğu varsa o zaman işçi temelli üretimde ihracat yaparsınız.

Bu teoride mantıksız bir durum olmamakla beraber ekonomistlerce kabul gören bir teori olması beklenir. Ancak durum bundan ibaret değildir.

Heckscher-Ohlin (H-O) bu teorisinde teknolojik gelişmeleri göz ardı eder ve der ki ticaret yapan ülkelerin teknolojik gelişmeleri üstünlük niteliği taşımamaktadır. Ancak şaşılacak derecede iddaalı ve bir o kadar da çelişkili soruların doğmasına yatkın bir varsayımdır bu.
Durum böyle olunca empirik tartışmalar ve varsayımsal tartışmalar ortaya çıkar.

Rus ekonomist Leontief Amerika’yı ele alarak bu teoriye itirazda bulunur.Amerika, sermaye yoğunluğuna sahip ülkelerin başında geliyor. Ancak ABD, işçi bazlı ihracat yaparken sermaye tabanlı ürünlerde ithalat yapmayı tercih ediyor.

Bu durum da Heckscher-Ohlin’in teorisiyle çelişiyor. H-O teorisine göre ABD’nin ihracatını sermaye bazlı yapması gerekirken , yapılan ticarei eylemlerde sermaye ithal edilen konumunda yer alıyor.

Bu durumda göz ardı edilen bir noktayı da örnek vererek açıklamak istiyorum. ABD ve Almanya otomotiv sektöründe ününü duyurmuş ülkelerdir. Her ikisinin de teknolojik temelleri oldukça sağlamdır. Buraya kadar H-O teorisine uymayan bir durum yok. Her iki ülkenin de otomotiv ticareti yapmasının karşılaştırmalı avantajla ilgilsi var.

ABD işçi bazlı ticareti yapıyor olabilir ancak burda işçilerin niteliği de büyük önem taşıyor. Demek oluyor ki “Dünya Devi” Amerika eğitimli,nitelikli işçiler kullanıyor ve sermayesini de biriktiriyor. Muhasebe bilgimizden yola çıkarsak AKTİF sütun doluyor.