(RÜ)ya?

Globalleşen dünyada neredeyse hiç bir coğrafi engelin kalmadığı gerçeğini kabul etmek gerekiyor. Dilediğiniz zaman sahip olabileceğiniz sonsuz bir bilgi yığını, ihityacınıza göre seçebileceğiniz “arkakadaş” tavsiyeleri ve bir o kadar da sizi bu olanaklardan yararlanmanız için gelişmeye iten sebepler var bu gün..

Pasif kalma lüksünüz yok!
Yapmak istememe gibi bir seçeneğiniz hatta daha doğrusu bir seçeneğiniz bile yok!

Rekabet temelleri üzerine kurulu mevcut düzen sizi yaratmaya, yaratılanı eleştirebilmeye, eleştirileni geliştirip topluma satmaya zorunlu hale getiriyor.

Maddi ya da manevi kaygılarla atılacak adımların günümüzde eylemlerin şekli açısından hiç bir farkı yok. Bu demek oluyor ki methodlara göre hareket eden bireylerdenseniz maddi alanla manevi alanınızın düşünce, eylem yelpazesini eşit ölçüde gelişmeye açık tutmalısınız. Rekabet temelli değişen, gelişen dünyada, ayakta kalabilmek ve mutlu olabilmek için verilecek mücadelede izlemeniz gereken adımlar olduğunu düşünüyorum. Yani cebirsel bazı saptamalar kesinlikle ve kesinlikle her alanda temelde uygulanması gereken, uygulanırken kişisel yetenek ve eğilimlere göre şekillenmeyi zorunlu kılan verileri bizlere yanısıtyor.

RÜ= Ç +F + G + P

Benim rekabette üstünlük denklemim (RÜ)
Çalışmak (Ç), Farklılaşmak (F), Geliştirmek (G), Pazarlamak (P)

Bir iş adamı için rekabet, şirketinin çıkarları göz önünde bulundurularak şekillenmesi gereken bir kavramdır. Maliyetler, gelir hesaplamaları, aktife eklenenler ve pasiften düşürülenler girişimcinin, yatırımcının rekbaet yolunda dikkat etmesi gereken unsurları temsil etmektedir. Daha düşük maliyet daha çok verim, rakiplerin ürünlerine kıyasla kendi ürünlerini farklılaştırma ve bu farklılığı tüketiciye pazarlayabilme kabiliyeti, üreticiye rekabet basamaklarında her zaman artı puanlar ve yükselen karlılık oranları getirecektir.

Ben iş adamı değilim ancak yine de rekabet etmeyi ve bu yolla kendimi geliştirmeyi hedefliyorum diyorsanız, o halde duruma değişik bir açıdan bakabiliriz. Ev hanımı olabilirsiniz ya da sizi evden uzakta çalışamamaya mahkum eden engelleriniz olabilir (çocuğunuz ya da bedensel bir özrünüz vs.). Türkiye bazında düşünürsek gelişen ülkelerde olduğu gibi bizde de istihdam olanakları artarak ve çeşitlenerek refah düzeyini yükseltmekte. Bundan dolayı evde yapılabilecek birçok iş, evden çalışarak dünyayı değiştirilebilecek birçok hamle var!

Rekabette üstünlük temelli düşünürsek benim denklemimde var olmayan ancak RÜyü oluşturmak için itici bir güç olan “hedef belirleme” adımını göz önünde bulundurmalıyız. Eğer iyi bir fikriniz ve bu fikri geliştirmeye olan inancınız varsa RÜ aşamasına geçebilirsiniz demektir. Evden çalışmayı İSTEMEK, engelleri kaldırmayı İSTEMEK sizin RÜyü kullanmanız için gerçekleştirmeniz gereken temel hamlelerden en önemlisi olacaktır. Bilgisayar programlarını öğrenmek konusunda kendinizi geliştirip, yazılım sektöründe ilerlemeye çalışmak (Ç) sizin pasif yaşanan hayatınızı aktif yaşantıya, durgun zekanızı yaratıcı olmaya itecek bir eyleme dönüşecektir. Steve Jobs kadar olmasada eşi benzeri görülmemiş fikirlerle, farklılaşma yolunda ilerlemek (F) sizi hedefinize odaklanmanız, ona ulaşacağınıza inanmanız konusunda yine itici bir güç olacaktır. Eğer fikriniz farklılaşma yoluyla çarpıcılık kazanmıyorsa ve fazla sıradansa o fikri geliştirme (G) zamanınız çoktan gelmiş demektir. Sinayellere kulak verin! RÜye çok yakınsınız!

Bizim daha önce yaratma konusunda bir eyleme geçmemiş ev hanımımız ya da özrüne sığınmış ve içi içine sığmamış yaratıcılık yolunda heyecana kapılmış insanımız çalıştı,farklılaştırdı ve geliştirdi, bir ürün veya fikir elde etti. Şimdi sırada en zor ancak en eğlenceli, yaratıcı kısım var. PAZARLAMA STRATEJİLERİ (P) ! Şayet, başarılı ve benzersiz (yine F devreye giriyor dikkat edelim)bir pazarlama stratejisiyle, fark yaratmaya yönelik bir oluşum topluma ulaşabilir. Eğer bu adımlar başarıyla tamamlanırsa REKABETTE ÜSTÜNLÜĞE (RÜ) ulaşmışsınız demektir.

Kişisel gelişim temelli olarak öğrencilere rekabet kavramını adapte etmeye çalışacağım. Rekabet yorucu, yıpratıcı ancak kullanılan methodların kalitesine göre eğlenceli de olabilecek bir kavramdır aslında. Bir öğrenci eğer rekabette (sınavlarda, kulüplerde, bireyselliğe dayalı aktivitelerde) seçtiği konuya hakimse, tutkuyla o konunun üstüne gidecek ve çalışacaksa (Ç) üstünlük elde etmek için formülümüzün ilk sembolünü kapmış demektir.Öğrenci temelli rekabette farklılaşmanın (F) kullanılan methodlarla gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum.

Bu methodlar da kişinin zeka seviyesine göre çeşitlilik kazanabilirler. Kendini yenileyen, güncellemelere açık olan ve ezberden kaçınan öğrenci gelişmeleri zaten kendi kendine takip edebilmektedir. Yani teorilere sadık kalmak yerine onları özümseyip uygulamak esas olmalıdır (tabi eğer amacınız kendinizi geliştirmekse (G) ). İşin pazarlama kısmının bu kategoride rengi birazcık değişebiliyor. Ürün olmayan insanlar, kendilerini pazarlama yolunda fikirlerle hareket ederek etik temellerle kendilerini bir adım öne çıkarabilirler. Fark edilmek, keşfedilebilmek (P) rekabette pazarlama konusunda öğrencilerin başvurabileceği yollardandır.

Ben rekabetin yıpratıcı özelliklerinin olduğu konusunda ısrarcıyım. Ancak biyografiler ve tecrübeler gösteriyor ki, önceleri çekilen sıkıntı, ilgilenilen konu akış haline dönüşünce yavaş yavaş kişiyi öne çıkarırken, eğlenceli de olabiliyor.