Bir ET’in 襤tiraflar覺

Kafamda oluan d羹羹ncelerin g羹癟lenmesi, konu hakk覺nda ayaklar覺m覺n yere basabilmesi i癟in arat覺rmalar yapar覺m. K羹癟羹k 癟apl覺 arat覺rmalar eer beni ikna edebilecek bulgular覺 i癟eriyorsa, konuyla ilgili art覺k savunabileceim bir g繹r羹 olumu demektir. ABD ile ilgili olarak tesad羹fi bir bi癟imde haftalard覺r okuduum kitaplar ve izlediim tiyatro oyunu sayesinde ilgin癟 bilgiler kazand覺m san覺r覺m.

Bir ekonomik tetik癟inin itiraflar覺 isimli kitap ise kazan覺mlar覺m覺 yeni boyutlara ta覺mam覺 salad覺. Kendisinin bir ekonomik tetik癟i olduunu ifade eden yazar ve ayn覺 zamanda kitab覺n kahraman覺 John Perkins, insanl覺覺n irketokrasinin oyunca覺na d繹n羹me ser羹venini okuyucular覺na aktar覺yor. Evet, irketokrasi kavram覺 ilgin癟 ve duyulmam覺 bir ifadeyi simgeliyor.

Bu yeni kavram覺n tan覺m覺n覺 繹yle yapabilirim:

irketokrasi, bir 羹lkenin y繹netiminde halk覺n se癟tii kiilerin deil irketlerin s繹z sahibi olmas覺 durumunun kar覺l覺覺d覺r.

John Perkins,Ekvator, Suudi Arabistan gibi bir癟ok 羹lkede devletleri uluslararas覺 irketlere bor癟land覺rarak 羹lkelerin mevcut petrol kaynaklar覺n覺 kullanmak i癟in ABD ad覺na 癟al覺覺yordu. Ekonomik tetik癟i de ne oluyor derseniz John Perkins gibi uzmanlar 羹lkelerin ekonomileri konusunda istatistiklere dayanarak tahminlerde bulunuyorlard覺. Bu tahmin dorultusunda da ekonomik tetik癟iler (ET) 羹lkede s繹z sahibi olan kral, bakan ya da babakan覺n fikirlerini deitirmeye 癟al覺覺yor, ABDye yeni bir yem ar覺yorlard覺.

Sanayilememi, teknolojiden bir haber, yollar覺, 覺s覺tma sistemleri, 癟繹p toplama tekniklerinden yoksun 羹lkeler daha modern olabilmek, 癟a覺 yakalayabilmek ad覺na 癟eitli yollara bavuruyorlard覺. Ancak ETler 繹yle profesyonel insanlardan oluan bir 繹rg羹tt羹 ki hangi 羹lkenin neye ihtiyac覺 var bunu baar覺yla sapt覺yorlard覺 ve avlar覺na doru sinsice ilerliyorlard覺.

Harvard gibi 羹nl羹 bir癟ok 羹niversitede 繹retim 羹yelii yapan profes繹rler, holding sahipleri, devlet bakanlar覺 ve daha bir癟ok prestijli makamlar覺n sahipleri ETler aras覺nda yer al覺yorlard覺.

Kitap hakk覺nda ilgimi 癟eken baz覺 noktalar覺 sizlere aktarmak istiyorum. ncelikle 癟eitli 羹lke bakanlar覺, krallar覺 bar覺nd覺rd覺klar覺 kaynaklar覺 ele ge癟irmeye 癟al覺an Amerikan g羹癟lerinin varl覺覺n覺n fark覺ndayd覺lar. Bu g羹癟lerle m羹cadele etmekten vazge癟miyorlard覺. Ancak gelin g繹r羹n ki s繹z konusu m羹cadeleci kiiler malesef helikopter ya da trafik kazalar覺na kurban giderek aniden yaamlar覺n覺 yitiriyorlard覺.

襤ngilizce 繹retmek amac覺yla kurulan kurulular asl覺nda insanlar覺 bulunduklar覺 topraklardan uzaklat覺rmaya 癟al覺覺yorlar, petrol rezervlerinin ele ge癟irilmesini olaylat覺rmak, insanlar覺n ABD ile ilgili d羹羹ncelerini sinsice anlamaya 癟al覺mak ya da deitirmek uruna varl覺klar覺n覺 s羹rd羹r羹yorlard覺.

Yazar John Perkins de bir ekonomik tetik癟iydi ancak zamanla vicdan覺na yenik d羹erek bu meslei b覺rakt覺. Bu 癟irkin oyunu, ac覺mas覺z d羹zeni b羹t羹n insanl覺a duyurabilmek ad覺na da Bir Ekonomik Tetik癟inin 襤tiraflar覺 1-2-3 kitaplar覺n覺 kaleme ald覺.

D羹nyada olup bitenleri anlayabilmek, sahte hayatlar覺m覺zdan kurtulabilmek, sisteme yenik d羹memek i癟in, uyanabilmek i癟in okunmas覺 gereken bir kitap.