Marjinal Fayda

Marjinal kelimesi ekonomide sıkça kullanılan kavramlardan bir tanesini temsil ediyor. Arz, talep, ürünün denge fiyatı gibi kavramların yer aldığı yorumlarda

genellikle “marjinal fayda, marjinal maliyet” kelimelerinin kullanımı da hiç de azımsanacak düzeyde değildir.

Öncelikle TDK tarafından “ marjinal” kelimesi şöyle tanımlanıyor:

1. Sıfat, mecaz Aykırı
2. Isim, matematik Son birim

Ekonomi dalında öğrenim görenler, bu Alana ilgi duyanlar marjinal gibi bir kavramın yorumunu yapabilmiş, bu kelimenin anlamını sindirmiş olmalılar.

Öncelikle basit bir örnek vermek istiyorum.

Form tutmak istiyorsunuz ve bunun için de günlük yaşam tarzınızı değiştirmek zorunda olduğunuzu biliyorsunuz. Öncelikle yapmanız gereken beslenme

düzeninizi planlamak ardından da metabolizmanıza ve vücudunuza yardımcı olmak için spor yapmak. İlk basamak, yani beslenme düzeniniz, araştırmalarınız

sonucunda halloldu. Ancak ikinci basamağı, spor yapabilmeyi, elverişli duruma getirebilmeniz için bir spor ayakkabıya ihtiyacınız var. Sizin ona olan

ihtiyacınız, spor ayakkabıyı artık değerli kılar ve ona ulaşmak amacınız haline gelebilir. Şimdi bir düşünün. Eğer o ayakkabıya ulaşırsanız, artık bir spor

ayakkabı edinirseniz, size ait olacak ikinci bir spor ayakkabının değeri gözünüzde ne olur? Artık ihtiyacınız karşılanmıştır ve ikinci,üçüncü, dördüncü

ayakkabıların sizin için çok da önemi yoktur. Doyuma ulaşmışsınızdır. Verdiğim bu örneği daha çok marjinal faydayı açıklamak için tasarlamıştım.

İhtiyacınız karşılandıktan sonra, o ürün ya da hizmetten elde etmeye devam ederseniz, her birimde o ürünün marjinal faydası düşecektir!

Şimdi basit, sayısal bir örnek üzerinden “marjinal” kavramını tamamlayan “fayda” ve “maliyet” kavramlarını ele alalım.

Tabloda görüldüğü üzere ürünlerin sayısı ve buna karşılık marjinal fayda ve maliyet miktarları bizlere veriliyor. Ürün sayısı artarken marjinal fayda da artıyor,

marjinal maliyette.

Şimdi bir düşünelim. Siz bu ürünü almaktan hangi seviyede vazgeçerdiniz?

Üründen 1 adet aldığın zaman marjinal fayda marjinal maliyetten büyük oluyor ( MF>MM)

Üründen 2 adet aldığınızda yeniden marjinak fayda marjinal maliyetten büyük ( MF>MM)

Ancak ilerleyen ürün miktarlarında işler değişiyor ve 12 adet ürün satın aldığınızda marjinal fayda marjinal maliyetten düşük seviyede kalıyor.

Böyle bir durumda, bu tablodan marjinal fayda nerededir?

TDK’nın da yapmış olduğu 2. Tanımdan yola çıkarak “son birim”e önem vermeliyiz. Bu nedenle marjinal faydanın maksimuma ulaştığı ürün miktarı 8’dir.

Ekonomik kavramları basitleştirerek düşünmeden önce, onları teknik olarak iyice kavramak gerekiyor. Marjinal fayda gibi bir kavram da yorumlanabilmesi için teknik altyapıya gerek duyuyor.