Tag Archives: Hindistan

Mutluluk Ekonomisi

The Economics of Happiness – Official Trailer from The Economics of Happiness on Vimeo.

İlgilendiğiniz alanı farklı bakış açılarıyla değerlendirmek, dünya görüşünüzü ve düşünce yapınızı yeniden şekillendirir. Bu yeni oluşum belki de sizin ait olduğunuz düşünce tarzına kavuşmanıza vesile olabilir.

Ekonomiye farklı açılardan bakmak benim için hem öğretici oluyor hem de eğleniyorum.Bu durumdan yola çıkarak 03.12.2012 tarihinde Pera Müzesi’nde gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali” etkinliğine katıldım.Bu festivalde Mutluluğun Ekonomisi ( The Economics of Happiness ) isimli belgeseli izledim.

Global ekonominin kültürlere ve tarıma etkisi üzerinde çalışmalar yapan Bayan Helena Norberg-Hodge izlediğim bu belgeselde, ekonomiyle ilgili yaptığı muhteşem saptamalarla bana yeni düşünceler kazandırdı.

Helena Norberg-Hodge Hindistan’ın Ladakh şehrinde çalışmaları için saptamalar yapmak, elde edeceği verileri değerlendirmek için bir süre orada yerlilerle yaşamış. Belgesel esnasında yerlilerin yaşam şartlarını,geçim kaynaklarını nasıl kullandıklarını ve mevcut dünya düzeninden ne kadar da uzakta yaşadıklarını görmek oldukça basit.


HERKES İHTİYACI KADAR ÜRETİM YAPIYORDU

Ladakh’da yaşayanlar üretimlerini – üretim demesek de olur, ihtiyaç karşılama eylemi demek daha doğru bence- topluluklarını doyurmak için sınırlı ölçüde gerçekleştiriyorlardı. Her ailenin derdi sahip olduğu on nüfusu doyurabilmekti –ya da giyindirebilmek-. Bu durum sonucunda da herhangi bir rekabet ortamı oluşmuyor, zengin fakir gibi sıfatlar insanların etiketi olmuyordu.

1970 yılında Ladakh’a gelen Avrupalı,Amerikalı güçler masalı sona erdirdi. Artık ortada sömürgeleşen bir Ladakh ve ihtiyaçtan fazla üretilen tarım ürünleri vardı. Halk köle olmuştu. Daha önce zengin-fakir diye bir şey burada yok diyen halk artık çok açız çok fakiriz diye şikayet eder olmuştu.
Ekonomide ve Dünya’da Globalleşmenin 8 olumsuz nedeni vardı.Bunlardan birkaçı,
-Küreselleşmenin insanları mutlu etmediği gerçeği
-Küreselleşmenin güvensizliğe yol açması
-Gelişen sanayinin doğal kaynakları yok etmesi
-İklim değişikliğinin hızlanması
-Milletler arası çatışmaların artması (hatta aynı milletten olanlar bile kavga edebiliyor)
-Dev şirketlere sadaka verme durumu üstüne kurulu bir düzen..
Belgesel esnasında gösterilen bir görüntü ve yapılan bir yorum oldukça ilgi çekiciydi..
Hindistan’da fakirliğin tavan yaptığı bir bölgede (ki aslında bu ülkenin her noktası böyle) dilencilerden biri kameraya yaklaşıyor ve ona bir soru yöneltiliyor.

-Toprağını sana geri verseler tarımla uğraşır mıydın?
Dilenci: Evet, kesinlikle tarımla uğraşırdım. Dilenmek istemiyorum, toprağımı geri istiyorum..

İnsanların gücü bu denli olumsuz da olabiliyor ulusları kurtaracak kadar olumlu da. Bir insan başka bir insanın refahı için sefillik çekebiliyor.

Globalleşme yerine lokalizasyonu,yerel üretimi destekleyen bu belgeselin izlenmesi gerektiğini söyleyebilirim. Bayan Helena’nın “Mutluluk Ekonomisi” ile ilgili çalışmalarını ve görüşlerini buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Hindistan’ın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası Zor Günler Geçiriyor

Hindistan’ın kültürel açıdan oldukça ilgi çekici yönleri var.Slumdog Millionaire filmini izleyenler zaten Hindistan’ın sosyal tablosunu anımasayabilirler. İnançları gereği hayvancılıkla çok içli dışlı olmayan bu ülke, bu günlerde ekonomik sıkıntılar yaşamakta. Zaten gelişmiş olmayan bu ülkenin sıkıntı çekmesi de diğer ülkeler gibi an meselesiydi. Hindistan’da İngilizce de Gross Domestic Product olarak tabir edilen, gayrı safi yurt içi hasıla konusunda çeşitli olumsuz durumlar yaşanmakta. 2011’in ilk üç ayında ekonomideki 7.8% lik beklenen büyüme,bu orandan daha az olarak meydana gelmiş. 2010-11 mali yılındaki GDP 8.5% oranında,bir önceki yıldaki 8.0%in daha ilerisindeydi.

Planlama komisyonu Hindistan’ın 12.beş yıllık kalkınma planında hedefini 9-9.5% oranında belirlemiş(2013-17).Pranab Mukherjee Hindistan’ın Finans konularıyla ilgilenen bakanın saptamasına göre 2011-2012 yılındaki mali durum 8% daha da yavaşlayacakmış.Faiz oranlarının artmasıyla birlikte Hindistan’daki endüstriler de etkinliklerine son vermekte ve insanlar daha da fazla ekonomik sıkıntı çekmekte. Bu durumun daha da kötüleşeceği şüphesiz.

Ancak iş gücü açısından Hindistan gibi gelişmemiş ülkeler , dünya piyasalarında-örneğin bilgisayar sektöründe- oldukça etkin bir rol oyunuyor. Bunun da nedeni şüphesiz vatandaşların şu yorumudur: Zaten ülkemizde iş yapamıyoruz,ekonomik durum çok kötü,ne iş olsa ne kadar verirlerse razıyım yaparım.. Bu sebeptendir ki belki oradan oldukça nitelikli insanlar çıkacakken sadece para kazanabilmek için bilgi birikiminden yoksun çalışıyor Hindistan vatandaşları…