Tag Archives: Rönesans

Bir yeni mesajınız var – Gön: Niccolo Machiavelli

İtalya’nın rönesans hareketlerinin en önemli figürlerinden biri olan Niccolo Machiavelli aynı zamanda bir devlet adamı, stratejist, düşünür ve şair olarak tarihe yön veren isimler arasında üst sıralarda yer almaktadır. İtalya’nın, Rusya’nın , Almanya’nın önde gelen isimlerinin faydalandığı Hükümdar isimli kitabın yazarı olan Machiavelli kitabında laikleşme yaklaşımını dönemin diktatörlerine ( özellikle Hitler’e ) aşılamıştır. Ayrıca İtalyan lider Kont Kavur’un Machiavelli prensiplerini takip ederek İtalya’yı birliğe kavuşturduğu ve işgalcileri topraklarından attığı gerçeği de tarih sayfalarında yer alan çarpıcı Machiavelli etkilerinin arasında yer