Tag Archives: XXIII.Johannes

RERUM NOVARUM!

RERUM NOVARUS! YENİ ŞEYLER! 1891 yılında yayımlanan sosyo-ekonomik durumla kilisenin ilgilendiğini gösteren ilginç bir genelgenin ismidir.Papa XIII.Leon’un yayımladığı bu genelgenin içeriği toplum için olumlu gelişmelerin destekleyici özelliklerini barındırıyor. İki bin yıllık Hristiyan yasalarının, hızla gelişen anamalcılığın çeşitli gelişmelerine uymadığı grekeçesiyle papalar, kısa aralıklar izleyerek ekonomik genelgeler yayımlamakta ve ekonomik eşitsizlikleri gidermek için öğütler vermektedir.Bu tarz ekonomi öğütlerine metafizik ekonomi denebilir. Metafizik ekonomi, économie métaphysique, insanların ekonomi konusunda doğadan koparak, metafizik unsurların etkisiyle adımlar atmasına neden olan kavramı temsil eder.Papaların yayımladığı